foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 24 – 26 maja 2013 roku Automobilklub Tarnogórski zorganizował w Tarnowskich Górach, XXVII Regionalny Zlot Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych połączony z Rajdem Turystyczno – Motorowym „U GWARKÓW”, o zasięgu ogólnopolskim. Corocznie organizowana impreza jest powiązana tematycznie z naszym regionem tak, by każdorazowo przyciągnąć nowych uczestników oraz pokazać osobom regularnie uczestniczącym w Zlotach i Rajdach nowe, często nieznane miejsca naszego regionu. Rajd ma charakter turystyczny, integracyjny i poznawczy, a przy tym posiada element rywalizacji.

Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa drogowego, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form aktywności społecznej zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży i osób niepełnosprawnych, jest jednym z celów statutowych Automobilklubu Tarnogórskiego, posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego.

Impreza, której najważniejszym zadaniem jest aktywizacja uczestniczących w niej osób niepełnosprawnych, została w tym roku objęta honorowym Patronatem przez:

  • Wice Marszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk - Poździej;
  • Posła Sejmu RP Pana Tomasza Głogowskiego;
  • Radną Sejmiku Śląskiego Panią Barbarę Dziuk;
  • Starostę Tarnogórskiego Panią Lucynę Ekkert;
  • Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Pan Arkadiusza Czecha.

Gratulujemy zwycięskim załogom uczestniczącym rajdowej rywalizacji, a przy tej sposobności serdecznie dziękujemy naszym Patronom, Wolontariuszom, Partnerom i Sponsorom, dzięki którym XXVII Regionalny Zlot Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych i Rajd Turystyczno – Motorowy „U GWARKÓW” mógł zostać, po raz kolejny zorganizowany.

Czytaj więcej...

W tym roku, już po raz 20. będziemy obchodzili Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, Zainicjowany w 1993 roku przez angielską organizację Road Peace, był znany i obchodzony jako Europejski Dzień Pamięci. Po 12. latach Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło tę inicjatywę i w 2005 roku zaprosiło społeczność międzynarodową do obchodzenia tego dnia, corocznie w trzecią niedzielę listopada. W tym roku to dzień 17 listopada, zaś pisząc ten tekst chcemy, by Automobiliści, jak najliczniej wspomnieli ofiary wypadków drogowych, a także z ich rodziny, które może i dzisiaj potrzebują naszego pocieszenia, wsparcia bądź pomocy.

W Polsce, w wypadkach drogowych, rocznie ginie niemal 4 tysiące osób,  a dziesięciokrotnie więcej jest rannych (statystyki podają odpowiednio 3.582 i 45.094 w 2012 roku). W stu wypadkach dziesięć osób ponosi śmierć i jest to trzy razy więcej niż wynosi średnia europejska. Jest to najwyższy wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych w UE.

Wśród czterech tysięcy śmiertelnych ofiar, ponad  tysiąc to ludzie młodzi. W roku 2007 Polacy, w wieku 18-24 lat, spowodowali ponad 7 tys. wypadków samochodowych, w których zginęło 860 osób, a młodzi motocykliści to 337, z których 64 to ofiary śmiertelne. Młodzi czyli niedoświadczeni, często brawurowi, czasem gdzieś się śpieszący,  nierozważni,  zaaferowani, chcący zaimponować innym,  myślący o tysiącu różnych spraw, które zdarzą się jutro, w przyszłości, a wtedy często jest tak, że nie zdarzą się wcale ...

Statystycznie, większość z nas deklaruje, że wie, iż głównymi przyczynami wypadków na polskich drogach jest:

  • nadmierna prędkość;
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;
  • nieprawidłowe wyprzedzanie;
  • nietrzeźwość kierowców.

Niewątpliwy wpływ na ilość wypadków drogowych mają też okoliczności, na które mamy ograniczony wpływ: zły stan techniczny dróg, ciągle zwiększająca się liczba pojazdów czy też niedostosowana infrastruktura drogowa do potrzeb jej użytkowników.

I pomimo, że  to My powinniśmy być najważniejsi, bowiem drogi są dla nas a nie My dla dróg, to jednak  właśnie My, użytkownicy dróg - kierowcy i piesi stajemy się ofiarami wydarzeń na drogach. Nadal niestety, cenę tego nierównego boju o zdrowie i życie, ponosimy właśnie My.

Czytaj więcej...