foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 24 – 26 maja 2013 roku Automobilklub Tarnogórski zorganizował w Tarnowskich Górach, XXVII Regionalny Zlot Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych połączony z Rajdem Turystyczno – Motorowym „U GWARKÓW”, o zasięgu ogólnopolskim. Corocznie organizowana impreza jest powiązana tematycznie z naszym regionem tak, by każdorazowo przyciągnąć nowych uczestników oraz pokazać osobom regularnie uczestniczącym w Zlotach i Rajdach nowe, często nieznane miejsca naszego regionu. Rajd ma charakter turystyczny, integracyjny i poznawczy, a przy tym posiada element rywalizacji.

Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa drogowego, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form aktywności społecznej zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży i osób niepełnosprawnych, jest jednym z celów statutowych Automobilklubu Tarnogórskiego, posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego.

Impreza, której najważniejszym zadaniem jest aktywizacja uczestniczących w niej osób niepełnosprawnych, została w tym roku objęta honorowym Patronatem przez:

  • Wice Marszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk - Poździej;
  • Posła Sejmu RP Pana Tomasza Głogowskiego;
  • Radną Sejmiku Śląskiego Panią Barbarę Dziuk;
  • Starostę Tarnogórskiego Panią Lucynę Ekkert;
  • Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Pan Arkadiusza Czecha.

Gratulujemy zwycięskim załogom uczestniczącym rajdowej rywalizacji, a przy tej sposobności serdecznie dziękujemy naszym Patronom, Wolontariuszom, Partnerom i Sponsorom, dzięki którym XXVII Regionalny Zlot Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych i Rajd Turystyczno – Motorowy „U GWARKÓW” mógł zostać, po raz kolejny zorganizowany.

Mamy nadzieję, że nasza impreza dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu pozytywnych emocji i w przyszłości będzie cieszyła się takim samym, a może nawet jeszcze większym zainteresowaniem.


KOMANDOR RAJDU                                                          Prezes

inż. Kazimierz Nowak                                                      dr Leonard Woźnica